Chọn xem:

Bù Manchon (BE) Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Bù Manchon (BE) Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Bu Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Bu Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Bulong Đai Ốc Shinyi

Liên hệ

Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Bulong Đai Ốc Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

CHIUTONG CÓ RĂNG VÀ KHÔNG RĂNG (VAN CT – 10)

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨMChất lượng: PVC.Đầu dán ống chuẩn: CNS, JIB, BS, ANSI, DIN.Đầu ren chuẩn:: NPT, BSPT.Áp lực làm việc: 0 - 150 psiNhiệt độ làm việc: 0 - 60OCÁp lực kiểm định: Thân van: 25 Bar, Ron kín: 20 Bar. ..

Cút Nối 22.5 độ - 11 độ Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối 22.5 độ - 11 độ Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối 22.5 độ - 11.25 độ FF Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối 22.5 độ - 11.25 độ FF Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối 90 - 45 Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối 90 - 45 Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối 90 độ - 45 độ FF Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối 90 độ - 45 độ FF Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối Chữ T - FFB Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối Chữ T - FFB Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối Chữ T - FFF Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối Chữ T - FFF Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối Chữ T BB Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối Chữ T BB Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối Chữ Thập Đầu B Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối Chữ Thập Đầu B Shinyi, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối Chữ Thập Đầu F Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối Chữ Thập Đầu F Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối Có Chân Đỡ Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối Có Chân Đỡ Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Cút Nối Giảm - BB Shinyi

Liên hệ

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi.Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.Sản phẩm được đúc bằng Gang Cầu FCD 450.Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn: ISO 2531.Giá Cút Nối Giảm - BB Shinyi chính hãng, liên hệ ngay: 0901.435.168 – 0901.817.168..

Hiển thị từ 1 đến 15 của 149 (10 Trang)