Chọn xem:

Van Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan

Liên hệ

Van Gạt Nước PVC Tay Cam TaijaanVan Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan Ø21 Ø27 Ø34 Ø42 Ø49 Ø60Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước sinh hoạt dân dụng và tưới tiêu cây trồng.Thành phần chính: Nhựa PVCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:Lắp van vào vị trí cần điều chỉnh dòng nước.Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho phép từ 0°C – 60°C.Sử dụng keo ..

Van Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan (Kích thước lớn)

Liên hệ

Van Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan (Kích thước lớn)Van Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan (Kích thước lớn) Ø76 Ø90Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước sinh hoạt dân dụng và tưới tiêu cây trồng.Thành phần chính: Nhựa PVCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:Lắp van vào vị trí cần điều chỉnh dòng nước.Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho phép từ ..

Van Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan (Răng)

Liên hệ

Van Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan (Răng)Van Gạt Nước PVC Tay Cam Taijaan (Răng) Ø21 Ø27 Ø34 Ø42 Ø49 Ø60Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước sinh hoạt dân dụng và tưới tiêu cây trồng.Thành phần chính: Nhựa PVCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:Lắp van vào vị trí cần điều chỉnh dòng nước.Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho phép từ 0°C – 60°..

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (160/168)

Liên hệ

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (160/168)Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (160/168) Ø160 Ø168Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước sinh hoạt dân dụng và tưới tiêu cây trồng.Thành phần chính: Nhựa PVCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:Lắp van vào vị trí cần điều chỉnh dòng nước.Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho phép từ 0°C – 60°C.Sử ..

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan

Liên hệ

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ TaijaanVan Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan Ø21 Ø27 Ø34 Ø42 Ø49 Ø60Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước sinh hoạt dân dụng và tưới tiêu cây trồng.Thành phần chính: Nhựa PVCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:Lắp van vào vị trí cần điều chỉnh dòng nước.Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho phép từ 0°C – 60°C.Sử dụng keo dí..

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (Kích thước lớn)

Liên hệ

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (Kích thước lớn)Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (Kích thước lớn) Ø76 Ø90 Ø114 Ø140Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước sinh hoạt dân dụng và tưới tiêu cây trồng.Thành phần chính: Nhựa PVCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:Lắp van vào vị trí cần điều chỉnh dòng nước.Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho ..

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (Răng)

Liên hệ

Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (Răng)Van Gạt Nước PVC Tay Đỏ Taijaan (Răng) Ø21 Ø27 Ø34 Ø42 Ø49 Ø60Công dụng: Dùng để điều chỉnh lưu lượng nguồn nước sinh hoạt dân dụng và tưới tiêu cây trồng.Thành phần chính: Nhựa PVCHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:Lắp van vào vị trí cần điều chỉnh dòng nước.Tránh lắp đặt nơi nhiệt độ cao, nhiệt độ cho phép từ 0°C – 60°C...

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)