Grid View:

Đệ Nhất UPVC Accessories ASTM Standard

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨMPhụ kiện uPVC chuẩn ASTM Đệ Nhất bao gồm: Nối Socket, T Tee, Y Wye, Co 90O, Co 45O, Nắp Bít Cap, .....

Đệ Nhất HDPE Accessories

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨMPhụ kiện HDPE Đệ Nhất bao gồm:  Co 90 độ, 45 độ, Te 90 độ, Y 45 độ, 60 độ, tứ thông.....

Đệ Nhất PPR Accessories

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨMPhụ kiện PPR Đệ Nhất bao gồm:  Co 90 độ, 45 độ, Mặt bít, Nút bít, Rắc co, Van Xoay.....

Đệ Nhất UPVC Accessories ISO standard

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨMPhụ kiện uPVC chuẩn ISO Đệ Nhất bao gồm: Nối Socket, T Tee, Y Wye, Co 90O, Co 45O, Nắp Bít Cap, .....

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)